We gebruiken cookies voor analyse en statistieken. Door deze site te gebruiken ga je hiermee akkoord.

Borderless Art Eduction

We hebben een nieuw internationaal kunsteducatie programma. We werken nu grensoverschrijdend samen met leerlingen van VO onderwijs in Nederland en leerlingen van high schools in Tokyo (Japan) en Seoul (Zuid-Korea) aan kunstprojecten. Ze zullen een dialoog en interculturele communicatie ontwikkelen door elkaars werk te delen, te becommentariëren en erop te reageren. Dit gaat via online meets met elkaar en een platform voor het delen van de kunstprojecten.

Internationale samenwerkingsprojecten kunnen leerlingen authentieke en zinvolle manieren bieden om mondiale problemen te begrijpen en erop te reageren door samen te werken met hun leeftijdsgenoten in andere landen. Het helpt om tolerante en dynamische burgers te worden voor onze globaliserende wereld.

In een tijd waarin uitdagingen op het gebied van vrede, klimaat, onderwijs en de toekomst van onze samenlevingen samenkomen, is onze behoefte aan de kracht van kunst sterker dan ooit. Internationaal kunstonderwijs is een sleutel om generaties capabele studenten op te leiden om de wereld die ze hebben geërfd opnieuw uit te vinden. Het ondersteunt de vitaliteit van culturele identiteiten door hun banden met andere culturen te benadrukken en zo bij te dragen aan de opbouw van een gedeeld erfgoed.

Door over kunst in al zijn vormen te leren, dagen leerlingen de wereld die ze om zich heen zien uit, op zoek naar meerdere manieren om problemen op te lossen en iets nieuws te creëren.

Internationale kunstprojecten, in al zijn diversiteit, is een essentieel onderdeel voor de volledige ontwikkeling van het individu. Deze competenties – creativiteit, samenwerking en fantasierijke probleemoplossing – ontwikkelen veerkracht, koesteren waardering voor culturele diversiteit en vrijheid van meningsuiting, en cultiveren innovatie en kritisch denkvermogen. Kunst versnelt sociale inclusie en tolerantie in onze multiculturele, verbonden samenlevingen.