We gebruiken cookies voor analyse en statistieken. Door deze site te gebruiken ga je hiermee akkoord.

THROWBACK 2014

Dutch text first, English text below:

In 2014 startte wij, Anita Waltman en Angela Vissers, samen het Big Draw avontuur bij kunstpodium Expoplu. In 2019 gingen we zelfstandig verder met onze The Big Draw Nijmegen expeditie. In 2020 groeide we met ons Big Draw Festival van 1 stad naar 3 steden en dit jaar worden het er 5 en misschien wel 6 steden. Volgend jaar gaan we iedere provincie in Nederland aan met een grote Dutch Draw Estafette.

Daarnaast hebben we een internationaal programma opgestart met uitwisselingen van kunstenaars, samenwerkingen met scholen uit Nijmegen/Gelderland en de landen waar we programmeren. Maar ook programma’s voor specifieke doelgroepen. In 2019/2020 werkte we samen met Duitsland, dit jaar is het Japan en Engeland en volgend jaar is het ZuidKorea en staat Amerika (New York) op de wishlist voor 2022. Daarna gaan we verder met onze zoektocht naar toffe internationale samenwerkingen.

Ons inspirerend kunsteducatie aanbod is nu het hele jaar in te zetten bij scholen. We schrijven ook kunstprogramma’s voor scholen en de lessen worden altijd uitgevoerd door kunstenaars.

We ontwerpen programma’s voor diverse doelgroepen en gebruiken de kunst ook om verbindingen te leggen via participatieve kunstprojecten.

Dit alles doen wij natuurlijk niet alleen, we werken met heel veel kunstenaars, creatieve professionals, wetenschappers, etc. samen om deze toffe projecten op te zetten en uit te voeren.

Er staan nog meer inspirerende plannen op de agenda van onze dynamische Big Draw organisatie…. volg Facebookpagina Thebigdrawnijmegen voor de ontwikkelingen. https://www.facebook.com/www.thebigdrawnijmegen.nl

Of volg deze nieuwslink van onze website, de 2021 festival programmering komt in mei op de website.

——————————————————————————————————————–

ENGLISH VERSION

In 2014 we, Anita Waltman and Angela Vissers, started the Big Draw adventure together at art stage Expoplu. In 2019 we continued independently with our The Big Draw Nijmegen expedition. In 2020 we grew our Big Draw festival from 1 city to 3 and this year it will be 5 or maybe 6 cities. Next year we will enter every province in the Netherlands with a large Dutch Draw Relay.

In addition, we have started an international program with artist exchanges, collaborations with schools from Nijmegen / Gelderland and the countries where we program. But also programs for specific target groups. In 2019/2020 we worked together with Germany, this year it will be Japan and England and next year it will be South Korea and America (New York) is also on the wishlist for 2022. This is a continuous proces, we will get on with our international art expedition and search for great international partnerships.

Our inspiring art education offer can now be used in schools all year round. We also write art programs for schools and classes are always conducted by artists.

We design programs for various target groups and also use the art to make connections through participatory art projects.

Of course we do not do all this alone, we work with many artists, creative professionals, scientists, etc. together to set up and implement these great projects.

There are even more inspiring plans on the agenda of our dynamic Big Draw organization …. follow Facebook Thebigdrawnijmegen for the developments. https://www.facebook.com/www.thebigdrawnijmegen.nl
From this news link from our website, the festival programming for 2021 will be posted on the website in May.